Účastnický poplatek

Konference 20. a 21. 5. 2015:

 • 2 900,– Kč při úhradě do 1. března 2015,
 • 3 400,– Kč při úhradě do 30. dubna 2015,
 • 3 900,– Kč při úhradě po 30. dubnu 2015.

Zvláštní sazba pro pracovníky státní správy a školství ČR a SR:

 • 1 400,– Kč při úhradě do 1. března 2015,
 • 1 600,– Kč při úhradě do 30. dubna 2015,
 • 1 800,– Kč při úhradě po 30. dubnu 2015.

Členům spolupracujících organizací (itSMF Czech Republic, ISACA Czech Republic Chapter) bude na jednání konference poskytnuta partnerská sleva 400,– Kč.

Zvláštní sazbu a partnerskou slevu nelze uplatnit současně.

V ceně konference jsou oběd (lunch) a večeře (koktejl) 20. 5. 2015, oběd (banket) 21. 5. 2015 a coffee breaks po celou dobu konference.

Ke každé výše uvedené ceně je třeba připočíst hodnotu DPH (21 %).

Způsob platby

Platba může být provedena

 • Bankovním převodem na základě zálohové faktury
  Banka ČSOB Brno – Milady Horákové, PSČ 601 79
  Název účtu: CNSE, spol. s r.o., číslo účtu: 374116593 směr kód: 0300
  BIC: CEKOCZPP, IBAN: CZ96 0300 0000 0003 7411 6593
  Variabilní symbol: číslo zálohové faktury
  Specifický symbol: telefonní číslo plátce
  Požadovanými údaji v zálohové faktuře jsou: přesný název organizace/firmy, adresa, kam poslat zálohovou fakturu (včetně PSČ), IČ a DIČ, bankovní spojení (banka, numerický směrový kód, číslo bankovního účtu), u firem spisová značka a zda je plátce DPH.

 • platba v hotovosti na místě (bude vystaveno potvrzení o platbě)

 • U účastníků konference ze složek podřízených MO bude mít identifikace objednavatele podobu:

  Odběratel: ČR — Ministerstvo obrany
  Tychonova 1, 100 06 Praha
  IČ: MO Praha — 60162694
  v zastoupení VÚ xxxx
  DIČ: 60162694
  Fakturační adresa: adresa VÚ xxxx

  Poskytovatel služby: CNSE, spol. s r.o.
  Adresa: Chlupova 4, 602 00 Brno
  Oprávněný zástupce: Ing. Světlana Proksová
  IČ: 26219239 DIČ: CZ262192399
  Bankovní spojení: ČSOB Brno a.s.
  Číslo účtu: 374116593/0300
  Telefony: 737 549 477, 737 215 217
  e-mail: sproksova@centrum.cz

O přijetí účastnického poplatku bude plátce informován e-mailem, telefonicky nebo faxem.