Řídící výbor

Programový výbor

Na pořádání konference spolupracují

Realizační tým