Účastnický poplatek

Tutoriály dne 10. 5. 2011

Vlastní jednání konference 11. – 12. 5. 2011

Majitelům platné předplatitelské karty mediálního partnera konference, časopisu DSM, bude na jednáních konference poskytnuta sleva 1 000,– Kč.

Zvláštní sazba pro pracovníky státní správy a školství ČR a SR za účast na jednání konference 11.–12. 5. 2011 a pro účastníky pouze 3. dne konference (12. 5. 2011):

V případě použití zvláštní sazby za dny 11–12. 5. poplatek za účast na tutoriálech dne 10. 5. tuto cenu navyšuje o 600 Kč tak jako bez použití zvláštní sazby.

Zvláštní sazbu a slevu pro majitele karty DSM nelze uplatnit současně.

Ke každé výše uvedené ceně je třeba připočíst hodnotu DPH (v době zpracování pozvánky byla 20 %).

Způsob platby

Platba může být provedena

O přijetí účastnického poplatku bude plátce informován e-mailem, faxem nebo telefonicky.