Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.

Jaroslav Dočkal

Životopis

Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., je absolventem VDU Martin (Slovensko) s učitelskou aprobací matematika-fyzika a Vojenské akademie (dnes Univerzita obrany) v Brně - obor samočinné počítače. Po ukončení služby v Armádě České republiky v hodnosti plukovníka pracoval jako docent na Univerzitě obrany. V zahraničí absolvoval dva odborné kurzy, a to v bývalém SSSR na Akademii svjazi (Automatizované systémy velení) a v USA na Naval Postgraduate School (Řízení finančních zdrojů). V rámci programu Erasmus přednášel na Technickej univerzite v Košiciach, Akadémii ozbrojených síl v Liptovském Mikuláši (Slovensko) a na Univerza v Ljubljani (Slovinsko). V současnosti působí jako prorektor pro vědu a tvůrčí rozvoj a ředitel Ústavu aplikované informatiky na Vysoké škole Karla Engliše, a.s., přednáší rovněž na Masarykově univerzitě a Univerzitě obrany.

Je členem redakční rady časopisu Data Security Management, instruktorem Cisco akademie, externím lektorem vzdělávacího centra společnosti Hewlett Packard a manažerem grantového projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "Podpora bezpečnostního vzdělávání IT pracovníků v Jihomoravském kraji". Od roku 2001 je manažerem konferencí Security and Protection of Information.