Generální partner

ICZ

Partner dne konference

Partner oběda 1. 6.

Auroton

Partner závěrečného banketu

I3 Consultants

Partner pro e-learningové kurzy

VŠKE

Partnerská zahraniční konference

BSidesBudapest
Podmínky partnerství