Aktuality

SODATSW nabízí nový produkt

V červnu 2017 bude představen nový produkt s názvem SODAT Analytics. Jedná se o unikátní monitoring postavený na strojovém učení, který splňuje a vychází z požadavků trhu. Jednoduše implementovatelný software minimálně zatěžuje infrastrukturu a lidské zdroje. Zároveň je schopen v krátkém časovém okamžiku bez restriktivních opatření upozorňovat na anomální chování jednotlivých uživatelů. Systém funguje na unikátní behaviorální analýze uživatelů.

Právě rychlostí monitoringu se mimo jiné odlišuje od ostatních systémů, téměř okamžitě totiž vytvoří zpětnou vazbu pro průběžnou kontrolu.

V rámci uvedení nového produktu bude uspořádána konference SODAT Cyber Security Conference dne 14. 6. 2017.


Analýza chování WannaCry na síti

Partner 1. dne konference - společnost GREYCORTEX pomocí svého nástroje pro analýzu síťového provozu Mendel zkoumala chování ransomwaru WannaCry. V případě nasazení nástroje pro analýzu síťového provozu lze jeho šíření rychle detekovat a zastavit ještě předtím, než dojde k šifrování souborů na napadených systémech. K tomu je potřeba dokázat efektivně a rychle detekovat behaviorální anomálie, kterými se tento ransomware a jemu podobné typy malwaru projevují.

Pro efektivní a rychlé zastavení nákazy je dále nezbytná detailní viditelnost do síťového provozu v reálném čase. Právě pomocí viditelnosti do síťového provozu dokáže organizace přesně analyzovat rozsah nákazy, odstavit jen nakažená zařízení a zachovat klíčové systémy důležité pro fungování organizace.

Michal Šrubař, vedoucí malware laboratoře GREYCORTEX situaci hodnotí "Překvapilo nás, že se tento ransomware na síti chová velmi neobvykle až agresivně. Kromě jednodušeji odhalitelných metod, jako je skenování portu 445, jsme detekovali celou sérii anomálií, jako pokusy o připojení k více než 4000 zařízením v celkem 175 zemích, a to během pouhých 5 minut".

Nahoře zařízení, dole autonomní systémy, na které se chtěl WannaCry v internetu z infikovaného zařízení šířit.

Tradiční způsoby ochrany proti těmto typům hrozeb často selhávají z důvodu neexistence detekční signatury v době, kdy se nový ransomware šíří. Martin Korec, vedoucí analytik GREYCORTEXu, doplňuje: "Výrobci antivirů a firewallů sice během několika hodin dokázali vytvořit detekční pravidla pro WannaCry. To ale v budoucnu těžko zabrání šíření dalších modifikací WannaCry nebo jiného ransomwaru využívajícího podobných zranitelností."

Více informací:
Experti z brněnského Greycortexu: WannaCry nás překvapil svou agresivitou v síti
GREYCORTEX Protects against WannaCry

Detailní informace z analýzy chování WannaCry na síti
Aktivity sdružení NSMC ve Vietnamu

Velvyslanectví České republiky v Hanoji a sdružení předních českých společností z oblasti kybernetické bezpečnosti Network Security Monitoring Cluster (NSMC) uspořádaly koncem dubna 2017 ve Vietnamu další dvojici odborných seminářů s názvem Active Network Security 2017.

20. dubna 2017 se konal seminář v Hanoji a 25. dubna 2017 v Saigonu. Předmětem seminářů byla kybernetická bezpečnost a její aktivní zajištění. Účastníci byli seznámeni s českým konceptem Aktivní bezpečnost a spolehlivost sítě - jak se vyvíjí, v čem je unikátní a co přináší navíc od běžných postupů.

Na seminářích byly rovněž představeny klíčové prvky Konceptu z oblasti technických opatření, jako např. nástroj pro zajištění komplexní IP adresní správy s integrovaným řízením přístupu do sítě - DDI/NAC (AddNet), analýza datových toků v síti a behaviorální analýza sítě - NBA (FlowMon ADS) a řešení pro správu kybernetických bezpečnostních incidentů (SIEM a SOC). Zajímavé byly rovněž prezentace zajištění bezpečnosti koncových klientů - (Sodat Protection a Encryption), produktu zajišťujícího bezpečnou komunikaci mezi organizacemi (Babelnet) a produktu, který usnadňuje zvládání krizových situací (EMOFF).

Partnery semináře byly české společnosti Novicom, s.r.o., Flowmon Networks a.s., AXENTA a.s., T-SOFT a.s., OKsystem a.s., SODATSW spol. s r.o. a PAMA spol. s r.o. Sdružení NSMC a firma Viet Thanh Technology Corporation (VITA - poskytovatel televizního kabelového signálu v Saigonu) následně podepsaly dohodu o zřízení demo bezpečnostního operačního centra v prostorách tohoto poskytovatele.

O misi NSMC ve Vietnamu informovalo například i české MZV:
Prezentace pokročilých českých produktů
České firmy prezentovaly ve Vietnamu

Podpis smlouvy o spolupráci - vepředu zleva: Lukáš Přibyl, předseda představenstva NSMC a Pham Tien Hiep, generální ředitel Viet Thanh Technology Corporation.


Partner konference SPI 2017, společnost Novicom, podepsala dohodu o spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti s vietnamskou společností VNPT

V pátek 14. 4. 2017 v Praze podepsaly vietnamská VNPT (The Vietnam Posts and Telecommunications Group) a česká společnost Novicom, s.r.o., Memorandum o porozumění (MoU) o spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. VNPT patří mezi nejvýznamnější telekomunikační operátory ve Vietnamu. Poskytuje hlasové služby, konektivitu a cloudové služby pro více než 30 milionů rezidenčních zákazníků a více než 50 tisíc korporátních a veřejných organizací ve Vietnamu.

Memorandum (MoU) bylo podepsáno zástupcem generálního ředitele společnosti VNPT, panem To Manh Cuong a obchodním ředitelem společnosti Novicom, panem Jindřichem Šavlem v rámci oficiální návštěvy České republiky vysokou radou delegace vietnamského národního shromáždění pod vedením její předsedkyně, paní Nguyen Thi Kim Ngan.

Svědky slavnostního podpisu byli ministr informací a komunikací Truong Minh Tuan; předseda Výboru pro vědu a životní prostředí vietnamského parlamentu Phan Xuan Dung; velvyslanec Vietnamu v České republice Truong Manh Son a člen poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Bohuslav Chalupa.

Na fotografii zadní řada zleva: Cong Tu Pham, Bohuslav Chalupa, Truong Manh Son, Truong Minh Tuan, Phan Xuan Dung. Vpředu: To Manh Cuong, Jindřich Šavel


Časopis DSM

Účastníkům konference doporučujeme k odběru časopis DSM (Data Security Management) vydávaný společnosti TATE International. Časopis se od svého založení v roce 1997 vyprofiloval jako specifická platforma přinášející kvalitní a aktuální přehled stavu a vývoje v oblasti bezpečnosti, správy a řízení rizik informačních systémů. Zaměřen je na vědecké a odborné články vycházející z realizovaných výzkumných aktivit, recenzí, konzultací a praktických aplikací z oblasti informační bezpečnosti. Na tvorbě DSM se podílí přední experti, což je zárukou vysoké kvality obsahu, obrázky k úvodníkům kreslí známý kreslíř Jiří Slíva.

     

DSM je elektronický čtvrtletník, vychází ve formátu PDF pro pohodlné čtení na PC, tabletu nebo mobilu. Přístup k předplaceným číslům je kdykoli online, lze si objednat libovolný počet čísel nebo starší čísla, roční předplatné za čtyři čísla je 1541 Kč, platba je bankovním převodem.

Webové stránky společnosti TATE International jsou: https://tate.cz/


Implementace a servis Krajského Operačního Centra Jihomoravského kraje byly svěřeny partneru konference - společnosti Axenta

Jihomoravský kraj zajištuje dohled nad kybernetickou bezpečností ICT kraje (dle požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti) a navíc tuto službu poskytuje i podřízeným organizacím kraje. Pod Jihomoravský kraj totiž spadá cca 230 podřízených organizací, které nemají prostředky na samostatný boj s kybernetickými hrozbami. Za tímto účelem vybudoval JMK Krajské Operační Centrum (KOC), které formou MSSP modelu (Managed Security Service Provider) poskytuje bezpečnostní monitoring jak nad IT kraje, tak i podřízeným organizacím. JMK pomocí KOC vytváří zcela nové prostředí pro kybernetickou obranu i ochranu firem a organizací a stává se dostupnou pro podřízené organizace a zákazníky bez ohledu na jejich velikost nebo obor činnosti.

Cílem KOC je poskytování nejmodernějších, nejvýkonnějších, neustále aktuálních, a navíc předvídajících bezpečnostních prostředků a nástrojů obsluhovaných specialisty s dlouhodobými zkušenostmi v boji proti kybernetické zločinnosti.

Jaké jsou požadavky?

Krajské Operační Centrum (KOC) je služba provozovaná Jihomoravským krajem, která interním (do budoucnosti i komerčním) zákazníkům pomáhá eliminovat rizika spojená s kybernetickými hrozbami a se ztrátou, zneužitím nebo zcizením dat a informací. Je založena na kombinaci expertní znalosti s podporou moderních bezpečnostních technologií. Na základě monitoringu provozu poskytuje zákazníkovi relevantní podklady pro realizaci bezpečnostních opatření, popřípadě je pomůže i uskutečnit. KOC tím z managementu podřízených organizací snímá problém operativního řízení monitoringu a zajišťování IT bezpečnosti, poskytuje informace pro práci ve strategicko-taktické rovině a umožňuje vedení soustředit se více na vlastní předmět činnosti.

Požadované řešení v sobě spojuje bezpečnostní monitoring, možnosti hloubkové analýzy, reporting, alerting a další bezpečnostní služby.


Coctail Reception 1. června od 19 hod. v Moravské bance vín

Společnost Orionreal spol. s r.o. provozuje v Brně originální vinný sklep, ve kterém pracovníci Moravské banky vín pořádají známé degustace a jejíž pracovníci jsou schopni pro své zákazníky zajistit posezení či jinou společenskou akci. Příkladem je Cocktail Party, která se pro účastníky konference SPI 2017 bude konat 1. června od 19 hod.

Coctail party je pro účastníky konferencí SPI pořádaná ve vinném sklepě Moravské banky vín již tradičně - na snímku party konference roku 2009

Společnost Orionreal spol. s r.o. rovněž v Brně otevřela dvě nové vinotéky: Vinotéku Hala vlakového nádraží (Nádražní 1, Brno) a Vinotéku Dominikánská (Dominikánské náměstí 10, Brno). Obdobná vinotéka je provozována v Praze (Pražská tržnice, hala 28, Bubenská 306), která rovněž nabízí program degustací nejlepších vín známých moravských vinařů ekvivalentní brněnskému programu. Až budete odjíždět z konference, kupte si na víkend na brněnském nádraží některou ze špičkových ukázek moravského vinařství.

Vinotéka Hala vlakového nádraží (Nádražní 1, Brno) nabízí více než 500 druhů vín a 9 druhů sudových vín.

Vinotéka Dominikánská (Dominikánské náměstí 10, Brno) nabízí více než 800 druhů vín a 9 druhů sudových vín.

Více informací je k dispozici na www.bankavin.cz.


Volný vstup na výstavu IDET pro účastníky konference SPI

Všichni účastníci konference SPI'2017 mají volný vstup na výstavu IDET v ceně 140 Kč za denní návštěvu. Registrace proběhne přes internet, manažer konference rozešle účastníkům konference včas registrační kód, který byl konferenci přidělen Veletrhy Brno. Na každý den návštěvy se bude třeba registrovat zvlášť.

Vstupenka


NARTES v 18,9 l barelech pro účastníky konference

Účastníci konference budou mít po celou dobu jejího trvání k pití vynikající pramenitou vodu a čerstvou kávu, a to díky partnerství se společností VODAMARKET s.r.o.

Přírodní pramenitá voda NARTES

Artéská voda - jedna z nejkvalitnějších vod na planetě. Kvalitní zdroje vody a jejich benefity jsou v poslední době často zmiňovaným tématem. Hydrologové i vědci se shodují na tom, že jedním z nejkvalitnějších zdrojů vody vůbec je tzv. Artéská studna - tzn. voda vyvěrající hluboko pod zemí charakteristická svojí mimořádnou kvalitou.

V rozsáhlých lesích podhůří Hrubého Jeseníku, v lokalitě Roudno na Bruntálsku, kde je i dnes přírodní a ekologicky čisté prostředí, vyvěrá z hloubi 170 metrů na povrch země pramen, který nikdy nevyschne. Pramenitá voda Nartes pochází z chráněného podzemního zdroje. Tento zdroj patří mezi tzv. artéské prameny, voda z něj na povrch vytéká pod tlakem (nemusí být násilím čerpána), vodní jezero leží v hloubce 170m a je chráněno nepropustnými horninami, které zaručují 100 % čistotu a nezávadnost této vody. Artéský pramen je velmi ojedinělým zdrojem vody a patří ke zdrojům nejkvalitnějším.

O společnosti VODAMARKET s.r.o.

VODAMARKET poskytuje služby v oblasti rozvozu barelové vody, prodeje a pronájmu výdejníků na vodu, provozování nápojových a svačinových automatů a distribuce čerstvě pražené kávy.

Společnost je členem skupiny . Rozvoz vody zajišťuje po celé ČR. Má pobočky v Praze, Jihlavě, Brně, Ostravě a Zlíně. Jde o tým mladých lidí, kteří plní přání a potřeby svých zákazníků. Vodu rozvážejí vždy včas, vyběhnou schody a uloží ji až na místo.

Jejich automaty na vodu mají již ve stovkách domácností, firem, úřadů, ale i ve významných společnostech po celé ČR.

Pro účastníky konference má společnost speciální nabídku a to 50% slevu na první nákup vody NARTES. Stačí udělat objednávku na www.vodamarket.cz a do poznámky napsat SPI 2017.

Kontakt

VODAMARKET s.r.o.
zapsána u Krajského soudu v Brně oddílu C, vložce 65363
IČO: 292 02 931
DIČ: CZ292 02 931
Tel. 603 205 112
www.vodamarket.cz