Účastnický poplatek

Tutoriály dne 22. 5. 2013

 • Účast výhradně na jednom tutoriálu: 1 500,– Kč,
 • Účast na dvou či třech tutoriálech: 2 000,– Kč,
 • Účast na všech tutoriálech pro plátce vlastního jednání konference: 600,– Kč.

Vlastní jednání konference 23.–24. 5. 2013

 • 3 000,– Kč při úhradě do 1. února 2013,
 • 3 600,– Kč při úhradě do 30. dubna 2013,
 • 4 200,– Kč při úhradě po 30. dubnu 2013.

Zvláštní sazba pro pracovníky státní správy a školství ČR a SR za účast na jednání konference 23. – 24. 5. 2013 a pro účastníky pouze 3. dne konference (24. 5. 2013):

 • 1 400,– Kč při úhradě do 1. února 2013,
 • 1 600,– Kč při úhradě do 30. dubna 2013,
 • 1 800,– Kč při úhradě po 30. dubnu 2013.

V případě použití zvláštní sazby za dny 23.–24. 5. poplatek za účast na tutoriálech dne 22. 5. tuto cenu navyšuje o 600 Kč tak jako bez použití zvláštní sazby.

Členům ISACA, účastníkům konferencí SECURITY 2013 a ITTE 2013 nebo předplatitelům časopisu DSM bude na jednání konference poskytnuta sleva 400,– Kč.

Zvláštní sazbu a jednu ze slev pro členy ISACA, účastníky konferencí SECURITY 2013 a ITTE 2013 nebo předplatitele časopisu DSM lze uplatnit současně.

Ke každé výše uvedené ceně je třeba připočíst hodnotu DPH (v roce 2013 je 21 %).

Způsob platby

Platba může být provedena

 • Bankovním převodem na základě zálohové faktury
  Banka ČSOB Brno – Milady Horákové, PSČ 601 79
  Název účtu: CNSE, spol. s r.o., číslo účtu: 374116593 směr kód: 0300
  BIC: CEKOCZP, IBAN: CZ96 0300 0000 0003 7411 6593
  Variabilní symbol: číslo zálohové faktury
  Specifický symbol: telefonní číslo plátce
  Požadovanými údaji v zálohové faktuře jsou: přesný název organizace/firmy, adresa, kam poslat zálohovou fakturu (včetně PSČ), IČ a DIČ, bankovní spojení (banka, numerický směrový kód, číslo bankovního účtu), u firem spisová značka a zda je plátce DPH.

 • U účastníků konference ze složek podřízených MO bude mít identifikace objednavatele podobu:

  Odběratel: ČR — Ministerstvo obrany
  Tychonova 1, 100 06 Praha
  IČ: MO Praha — 60162694
  v zastoupení VÚ xxxx
  DIČ: 60162694
  Fakturační adresa: adresa VÚ xxxx

  Poskytovatel služby: CNSE, spol. s r.o.
  Adresa: Chlupova 4, 602 00 Brno
  Oprávněný zástupce: Ing. Světlana Proksová
  IČ: 26219239 DIČ: 290-26219239
  Bankovní spojení: ČSOB Brno a.s.
  Číslo účtu: 374116593/0300
  Telefon: 737549477
  e-mail: sproksova@centrum.cz

O přijetí účastnického poplatku bude plátce informován e-mailem, faxem nebo telefonicky.