9. ročník mezinárodní vědecké konference

Bezpečnost a ochrana utajovaných informací

1.–2. 6. 2017   Areál BVV Brno


Záštita:
Bezpečnostní ředitel MO - ředitel odboru bezpečnosti Ing. Petr Charvát.

Místo konání

Areál výstaviště
Areál výstaviště


Areál Veletrhů Brno
administrativní budova, 1. patro
místnosti 102 a 103
647 00 Brno, Výstaviště 1

Administrativní budova BVV
Administrativní budova BVV

Manažer konference

Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
mobilní telefon: 737 215 217
fax: 973 442 337
e-mail: jdockal.spi@gmail.com

Členové realizačního týmu

Ing. Josef Kaderka, Ph.D.,
Univerzita obrany, tel.: 973 442 704

Ing. Ladislav Hagara, Ph.D.,
Univerzita obrany, tel.: 973 442 781

Ing. Milan Jirsa, Ph.D.,
Univerzita obrany, tel.: 973 443 053.

Programový výbor

Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., předseda výboru — Vysoká škola Karla Engliše, Česká republika
Doc. Ing. Daniel Cvrček, Ph.D. — nezávislý konzultant, Česká republika
Prof. Steven M. Furnell, BSc(Hons), Ph.D., CEng, FBCS, CITP, SMIEEE, MInstISP — University of Plymouth, Velká Británie
pplk. Ing. Ladislav Hagara, Ph.D. — Univerzita obrany, Česká republika
Ing. Josef Kaderka, Ph.D. — Univerzita obrany, Česká republika
Ing. Lukáš Kypus — ČVUT v Praze
Prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. — Masarykova univerzita v Brně, Česká republika
Doc. RNDr. Daniel Olejár, Ph.D. — Universita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Ing. Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D. — Masarykova univerzita v Brně, Česká republika
Doc. Dr. Dimitrios N. Serpanos, Ph.D. — Industrial Systems Institute and University of Patras, Greece
Mgr. David Hájíček, LL.M., Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika